LIFAairlog

LIFAairlog™ je zariadenie na meranie malých tlakových rozdielov v priestore a zhromažďovanie údajov o meraniach. 


Cena bez balného, dopravy a DPH: 1 295 €
Balné: 40 €
Doprava z Fínska do Bratislavy: 120 €
Cena vrátane balného, dopravy a DPH: 

1 746,00 €

Bližší popis

Rýchla a presná metóda na reguláciu diferenčného tlaku -25 ... + 25 Pa.

Jeho využitie je predovšetkým pri:
- prácach spojených s odstraňovaním azbestu,
- kontrole podtlaku pri prašných prácach alebo prácach, kde je ovzdušie kontaminované plesňami a/alebo inými mikroorganizmami,
- monitorovaní tlaku v čistých miestnostiach.

Všetky namerané údaje sú uložené v cloude. 

Má vstavaný modem 3G / 4G. Je možné jeho ovládanie pomocou mobilnej aplikácie (Android).

Spúšťanie alarmov pri výkyvoch tlaku je nastaviteľné podľa charakteru projektu, na ktorý sa používa. Alarm je priamo na mieste zvukový a svetelný a môže byť zasielaný aj prostredníctvom SMS alebo e-mailu.  

LIFAairlog má záložnú batériu na 5 hodín a internú pamäť na 1 rok nepretržitého zaznamenávania.

Technické dáta

Rozsah merania: -25 Pa .... + 25 Pa 

Rozlíšenie: 0,1 Pa
Presnosť: ± 0,1 Pa, 1,5% nameraná hodnota
Frekvencia meraní: 1/s
Frekvencia ukladania dát: 1/min (v priemere raz za minútu) 
Limit pre alarm: Nastaviteľný používateľom (-1 Pa ...- 10 Pa)
Oneskorenie alarmu: 8 s, ak je je zmena tlaku <0,5 Pa. 3 minúty, ak je zmena tlaku medzi nastavenou a > 0,5 Pa.   
Napájací zdroj: 100-240 VAC, 5VDC / 2500 mA
Kapacita batérie: Záložná batéria min. 5 hodín
Prenos dát: 3G/4G or Wi-Fi
Alarmy: svetelný, SMS alebo e-mail
Prevádzková a skladovacia teplota: -10...+50 °C
Hmotnosť: 800g
Rozmery: D x V x H: 120 x 200 x 65 mm
Krytie: IP43
Záruka: 1 rok
CE/UL certifikát: áno