Inšpekcie potrubí 

Vzduch je do interiérov privádzaný vzduchotechnickými potrubiami. Základným predpokladom dobrej kvality vútorného ovzdušia je dobrý hygienický stav vzduchotechnického systému. Ten je už po niekoľkých rokoch znečistený prachom, mikrorganizmami  a inými nečistotami. Odvodné potrubia z kuchýň môžu byť zanesené mastnotou už po niekoľkých mesiacoch tak, že predstavujú riziko požiaru. Preto je potrebné kontrolovať ich stav.

Spoločnosť LIFAair sa špecializuje na vývoj a výrobu metód a zariadení na inšpekcie a čistenie vzduchotechnických systémov. Inšpekčné kamery LIFAair sa dajú použiť v štvorhranných aj kruhových potrubiach, v horizontálnych aj vertikálnych. Záznam z potrubia je okamžite zobrazený na displeji a môže byť aj nahrávaný. Videozáznamy z inšpekcie špinavých potrubí a potom ich stavu po vyčistení môžu byť silným argumentom pri predaji týchto služieb. Kamerové vybavenie sa môže použiť aj počas čistenia potrubí na priebežnú kontrolu výsledku čistenia alebo na lepšie riadenie čistiacich zariadení v komplikovaných miestach.

Inšpekčné systémy