Zariadenia pre čistenie VZT potrubí LIFA air

Technológia LIFAair je založená na mechanickom čistení potrubí pomocou kief za sucha. Kefy v potrubí rotujú, čo zabezpečujú elektrické alebo pneumatické zariadenia umiestnené mimo potrubí, alebo čistiace roboty, ktoré sa nachádzajú potrubí. Všetok uvoľnený prach a špina sú odsávané výkonnými sacími zariadeniami, kde sú zachytávané vo filtroch. Okrem čistiacich a odsávacích zariadení sú v ponuke inšpekčné systémy a rôzne príslušenstvo, ktoré uľahčuje čistenie. Na bežné čistennie sa voda a chemikálie nepoužívajú, pretože môžu zapríčiniť ďalšie environmentálne problémy. Ale v prípade potreby je možné pomocou zariadení LIFAair aplikovať dezinfekčné alebo odmastňovacie prípravky. Základný princíp čistenia je zobrazený na schéme nižšie.

Produkty Lifa Air sú kombináciou vynikajúceho čistiaceho efektu a vysokej produktivity. To zabezpečuje prijateľné náklady na čistenie vzduchotechnických systémov pre majiteľov a správcov budov.