Kontakt

Clean Air Service, s.r.o.
Pri vinohradoch 269/C, 831 06 Bratislava - Rača


Telefón: 02 4363 3074    
Mobil: 0917 88 17 87
Mail: cleanair@cleanair.sk

IČO: 36485942
IČ DPH: SK2020029264

Bankové spojenie: VÚB, a.s., 
SK43 0200 0000 0017 2807 7259

Zapísaná v OR Okr. súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 14160/P